Klinikken tilbyder

Udredning af hudsygdomme under Sygesikringen

 • Udredning & diagnosticering af hudsygdomme ved almindelig objektiv undersøgelse.
 • Allergiudredning – af allergier (type I)overfor pollen, dyr, insektgift, fødemidler og lægemidler med priktest.
 • Allergiudredning – af kontaktallergieroverfor metaller, parfume, kemikalier, m.m. med lappetest.
 • Nældefeber– avanceret udredning af nældefeber med TempTest® og FricTest®.
 • Episkopi– undersøgelse af bl.a. modermærker med hudmikroskop.
 • Hudbiopsi – vævsprøver til diagnosticering af vanskeligt diagnosticerbare hudsygdomme.

Behandlinger under Sygesikringen

 • Medicinsk behandling & opfølgning af behandling af hudsygdomme.
 • Opstart og kontrol af systemisk behandlingaf hudsygdom med prednisolon, methotrexat, acitretin (Neotigason), alitretinoin (Toctino), azathioprin (Imurel), isotretinoin (Accutin), ciclosporin (Sandimmun)
 • Opstart af allergivaccinationmed Sublingual immunterapi (SLIT) overfor græspollen og husstøvmider.
 • Ordination af medicinske bade– ordination af “røde” og ”hvide” bade, oliebade og klidbade til bl.a. psoriasis og eksemer.
 • Opstart af Wet Wrap behandling– cremebandagering af eksemer.
 • Iontoforese– behandling af øget svedtendens i hænder og fodsåler.
 • UVB, smalspektret– lysbehandling af bl.a. psoriasis, eksemer, m.m. både helkrops, til hænder og fødder og til hårbunden.
 • Laser-behandling(KTP-laser & IPL) – Sygesikringen dækker behandling af karsprængninger og angiomer som følge af hudsygdom eller behandling af sygdom.
 • Laser-behandling(Qs Nd:YAG) – af traumatiske og stråletatoveringer.
 • Laser-behandling(IPL) – Sygesikringen dækker behandling af moderat svær til svær uønsket hårvækst relateret til hormonel ubalance eller som følge af medicinsk behandling i ansigt og på hals.
 • Laserbehandling(CO2-laser) – Sygesikringen dækker behandling af kolesterolpletter (xanthelasmata) og syringomer i ansigt.
 • Fotodynamisk terapi (PDT) – Smertefri fotodynamisk terapi af overfladisk hudkræft (basalcellekræft) og solskader/forstadier til hudkræft (aktiniske keratoser).
 • Simuleret dagslys-PDT – Smertefri fotodynamisk terapi i lyskabine af forstadier til hudkræft (aktiniske keratoser).
 • Kryokirurgi – frysning med flydende kvælstof af solskader.
 • Dermato-kirurgi – kirurgisk behandling af hudkræft (basalcelle- og pladecellekræft), fjernelse af visse godartede tumores: pyogene granulomer og atheromer (talgknuder)
 • Opstart af behandling af vorter– beskæring, frysning og pensling af vorter.

Der er også mulighed for behandling i privat regi. Læs mere.

Regler for vederlagsfri speciallægehjælp
Alle borgere der henhører under sygesikringsgruppe 1 har ret til vederlagsfri speciallægehjælp, såfremt de er henvist fra egen læge. Til øre – og øjenlæger kræves der ingen henvisning.
 Akut speciallægehjælp ydes altid umiddelbart, såfremt speciallægen skønner, at der er behov herfor af hensyn til patientens helbred og førlighed.
 Ved ikke-akutte lidelser modtager patienterne tid til behandling på et senere tidspunkt afhængig af ventetiderne i den pågældende klinik. Patienter har altid mulighed for på hjemmesiden www.sundhed.dk, at undersøge ventetider i andre speciallægeklinikker med henblik på at opnå en hurtigere tid til behandling andet sted.

Om udredningsretten, den differentierede behandlingsret og det udvidede frie sygehusvalg kan der læses mere om på Sundhedsministeriets hjemmeside.

Behandling for patientens egen regning – uden mulighed for refusion fra det offentlige
 Ønsker en patient speciallægebehandling, som ikke er omfattet af speciallægens overenskomst med Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn om speciallægehjælp, sker denne behandling for patientens egen regning.
 Nogle speciallægeklinikker har enkelte tider til konsultation til brug for patienter med ikke akutte-lidelser, som med meget kort frist ønsker at modtage behandling i privat regi. Behandling vil i disse tilfælde finde sted for patientens egen regning, eller der kan anvendes en sundhedsforsikring. Der kan ikke opnås refusion for behandlinger i privat regi.
 Patienten er med oplysningerne ovenfor gjort bekendt med, at den behandling, som patienten selv vælger at betale for, kunne have været opnået vederlagsfrit som sygesikringsgruppe 1 patient.

Erklæring om egenbetaling af speciallægeydelser, skal underskrives inden behandling kan finde sted.

PRISLISTE FOR GRUPPE 2 PATIENTER

Konsultationer:
1. konsultation: Kr. 450,-
Senere konsultation: Kr. 50,-

(Priser gældende fra 1. januar 2018.)

Tillægsydelser:
Allergitest (lappe-/priktest): Kr. 50,-
Biopsi: Kr. 100,-
Fotodynamisk terapi: Kr. 200,-
Intralæsionelle injektioner: Kr. 50,-
Iontoforese: Kr. 50,-
Laser-behandling: Kr. 200,-
Operation: Kr. 200,-

Tilmeld nyhedsbrev