Klinikken tilbyder

Ved udeblivelse fra konsultation uden rettidigt afbud opkræves gebyr på kr. 250. Ved udeblivelse fra operation eller lignende uden rettidigt afbud opkræves gebyr på kr. 500. Rettidigt afbud er 24 h før. Som operation eller lignende defineres operationer, beskæringer, laserbehandling og lign.

Hudklinikken Skønvirke’s opkrævelse af gebyr er hjemlet i overenskomst for Speciallæger og i overensstemmelse med gældende praksis. Overenskomsten er en aftale mellem regionen på den ene side og en lang række private virksomheder – speciallægepraksis, der yder tjenester mod betaling til regionen. En udeblivelse er til ulejlighed for speciallægen fordi han ved patientens udeblivelse, går glip af honoraret for konsultationen samt eventuelle tillægsydelser betalt af regionen. Regionen ønsker ikke at betale for en ydelse, den ikke får og giver i overenskomsten i stedet speciallægen hjemmel til at søge kompensation ved udstedelse af gebyrer: Kr. 250 for udeblivelse fra konsultation. Kr. 500 for udeblivelse fra operation eller lignende.

Gebyret annonceres i klinikken, på klinikkens hjemmeside, af klinikkens telefonsystem og på aftalekortene og lever således rigeligt op til overenskomstens krav. Som en ekstra service sendes til de patienter, der har angivet mobiltelefonnummer også en sms til påmindelse dagen før aftalt konsultation. Denne service kan svigte, men fritager ikke patienten for ansvaret at overholde sin tid.

På dagen for udeblivelsen, senest dagen efter, sendes opkrævning om udeblivelsesgebyr. Er indbetaling ikke registreret en måned efter fremsendelsen af opkrævningen, sendes en rykker, hvor rykkergebyr er pålagt. Er indbetaling ikke registreret en uge efter fremsendelse af rykker, forbeholder Hudklinikken sig ret til at sende restancen til inkasso.

Man er udelukket fra konsultation/kontrol/behandling i klinikken indtil gebyret er betalt.

Tilmeld nyhedsbrev