Kastrup: 3252 0507 kontakt@skonvirke.dk

Egenbetaling

Patienters egenbetaling for behandling i speciallægepraksis

Regler for vederlagsfri speciallægehjælp
Alle borgere der henhører under sygesikringsgruppe 1 har ret til vederlagsfri speciallægehjælp, såfremt de er henvist fra egen læge. Til øre - og øjenlæger kræves der ingen henvisning.
Akut speciallægehjælp ydes altid umiddelbart, såfremt speciallægen skønner, at der er behov herfor af hensyn til patientens helbred og førlighed.
Ved ikke-akutte lidelser modtager patienterne tid til behandling på et senere tidspunkt afhængig af ventetiderne i den pågældende klinik. Patienter har altid mulighed for på hjemmesiden www.sundhed.dk, at undersøge ventetider i andre speciallægeklinikker med henblik på at opnå en hurtigere tid til behandling andet sted.

Om udredningsretten, den differentierede behandlingsret og det udvidede frie sygehusvalg kan der læses mere om på Sundhedsministeriets hjemmeside.

Behandling for patientens egen regning – uden mulighed for refusion fra det offentlige
Ønsker en patient speciallægebehandling, som ikke er omfattet af speciallægens overenskomst med Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn om speciallægehjælp, sker denne behandling for patientens egen regning.
Nogle speciallægeklinikker har enkelte tider til konsultation til brug for patienter med ikke akutte-lidelser, som med meget kort frist ønsker at modtage behandling i privat regi. Behandling vil i disse tilfælde finde sted for patientens egen regning, eller der kan anvendes en sundhedsforsikring. Der kan ikke opnås refusion for behandlinger i privat regi.
Patienten er med oplysningerne ovenfor gjort bekendt med, at den behandling, som patienten selv vælger at betale for, kunne have været opnået vederlagsfrit som sygesikringsgruppe 1 patient.

Betaling for behandlinger udført udenfor sygesikringens regi, f.eks. kosmetiske behandlinger sker kontant ved behandling, med mindre andet er aftalt forud.

Erklæring om egenbetaling af speciallægeydelser, som findes i download-menuen til højre, skal underskrives inden behandling kan finde sted.