Kastrup: 3252 0507 kontakt@skonvirke.dk

Sygesikring

Vær forberedt på dit besøg hos speciallægen

Tidsbestilling
Bestilling af tid til konsultation kan ske telefonisk i klinikkens telefontid eller ved personligt fremmøde i klinikken i dennes åbningstid. Ved tidsbestilling skal der forelægge gyldig henvisning.
Dagen inden konsultation udsendes en SMS til erindring om aftalen. Denne er en velment service overfor vores patienter. Manglende modtagelse af denne SMS, medfører ikke fritagelse for evt. sanktioner ved udeblivelse fra aftalt konsultation.

Konsultation
Der er som udgangspunkt afsat 10 minutter til konsultation. Tag derfor tøj på, som hurtigt kan tages af og dermed lette undersøgelse.
Man kan af samme årsag heller ikke regne med færdigudredning eller behandling ved samme konsultation. Ved behov for kirurgisk behandling og visse undersøgelser, gives nye tider til disse.
Kun dét sygdomsbillede, der fremgår af henvisningen vil blive adresseret.
Mere end 5 minutters forsinket fremmøde regnes som udeblivelse fra konsultation. Læs mere om udeblivelse fra konsultation og operation her

Ydelser under Sygesikringen
Udrednings- og behandlingsudbuddet under Sygesikringen er beskrevet i "Overenskomst om Speciallægehjælp" mellem Regionerne og Foreningen af Speciallæger. Denne opdateres med nogle års mellemmrum. En henvisning til speciallæge giver således ikke adgang til udredning af og behandling af alt mellem himmel og jord.

Udredning af hudsygdomme under Sygesikringen

Behandlinger under Sygesikringen

Der er også mulighed for behandling i privat regi. Læs mere her

Bortvisning
Gentagne udeblivelser, råben af og udskældning af personale, samt anden opførsel, der hindrer et gensidigt tillidsfuldt forhold, vil medføre bortvisning og afslutning af forløb, jf. "Overenskomst om Speciallægehjælp" mellem Regionerne og Foreningen af Speciallæger.