Kastrup: 3252 0507 kontakt@skonvirke.dk

Om Hudklinikken Skønvirke

Historie

Der har ligget hudklinik på adressen Saltværksvej 168 i Kastrup, hvor der tidligere var danseskole, siden 1977. Den første indehaver var hudlæge, dr. med., Per Wolf-Jürgensen, der havde klinikken frem til 1. april 1984. Her tog hudlæge Jens Christian Dahl over og drev klinikken frem til årsskiftet 2010-2011. Den nuværende indehaver er hudlæge Jakob E. Borch, Ph.D. Klinikken blev i foråret 2016 akkrediteret som privathospital under den danske kvalitetsmodel (DDKM).

I 2008 åbnede den første Klinik Skønvirke på Falen i Odense. Med Jakob E. Borch's overtagelse af Hudklinikken Kastrup i 2010 ophørte denne. Klinikken åbnede som behandlingsted for kosmetiske behandlinger under Hudklinikken Kastrup i Roskilde i november 2013. Fra 2016 hedder klinikken Hudklinikken Skønvirke.

Værdier - The Science of Beauty™

Vor målsætning er at levere sikre og effektive behandlinger. Vi er ofte først med nye behandlingsformer, men vi tager aldrig en behandling ind før den har vist sig sikker. Vi forsøger også at være først med nye måder at bruge afprøvede teknologier på, f.eks. MonaLisa Touch™ og PhotoPeel. Vi bestræber os altid på at give vores patienter en individuel og professionel behandling.

Hvor det er relevant udføres behandlingerne af personale godkendt som kosmetiske behandler af Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed udfører risikobaseret tilsyn med klinikkerne og udfærdiger efter et tilsyn en rapport om besøget. Denne gøres tilgængelig på styrelsens hjemmeside indtil 3 år efter seneste tilsyn. Der er ikke aktuelt offentliggjorte rapporter om Hudklinikken Skønvirke. Bemærk at kosmetiske behandlinger kun må udføres på personer over 18 år.